POLITIKA ZASEBNOSTI

Kontakt

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. (v nadaljevanju: podjetje Taxus) si prizadeva, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo, da so vaši osebni podatki varovani skladno z določili veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike zasebnosti (v nadaljevanju: Politika) je, da vas seznanimo za katere namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Taxus, Aleksander Urbančič, s.p., Ulica miru 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki je dosegljiv na e-poštnem naslovu:

info@dostopnostvsem.com

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali, ki so opisani spodaj. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, bomo v tem primeru ravnali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in vas o tem obvestili.

Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani dostopnostvsem.com se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke podjetje Taxus obdeluje za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletne strani. Podjetje Taxus tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Taxus, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Obdelava osebnih podatkov naših klientov

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno, podjetje Taxus pa jih obdeluje na podlagi vaše privolitve za namen komuniciranja v zvezi z vašim povpraševanjem. Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe priprave ponudbe in medsebojno komunikacijo. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

Uporabniki podatkov

Uporabniki podatkov so:

  • pogodbeni sodelavci in zaposleni pri podjetju Taxus,

  • ponudniki poštnih storitev, ponudniki odpremnih storitev,

  • ponudniki storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov; ponudniki storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme ter spletne strani;

  • administrator in skrbnik spletne strani.

Podjetje Taxus osebnih podatkov ne prenaša in ne namerava prenesti v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, za katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

  • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

  • vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo do zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;

  • do preklica privolitve, v kolikor se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve;

  • če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. za računovodske in davčne podatke znaša rok hrambe 10 (deset) let). V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po poteku časa, definiranega v prejšnjem odstavku, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Vaše pravice

Podjetje Taxus zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Uresničevanje pravic lahko zahtevate na e-poštnem naslovu info@dostopnostvsem.com.

Skladno z veljavno zakonodajo imate naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve

V primeru, da podjetje Taxus obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima ta posameznik pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja Taxus dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Taxus brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Taxus brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje Taxus pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Taxus omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar podjetje Taxus osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar je to ustrezno ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetju Taxus, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje Taxus, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov podjetja Taxus, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Spremembe

Podjetje Taxus si pridržuje pravico, da predmetno Politiko občasno prilagodi glede na svoje potrebe. Zato vas pozivamo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z aktualno Politiko zasebnosti.