PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI DOSTOPNOSTVSEM.COM

Kontakt

Obiskovalec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji uporabe spletne strani dostopnostvsem.com (v nadaljevanju: Pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato obiskovalcem, ki se vračajo na spletno stran, priporočamo, da jih pred vsakokratno uporabo preberejo.

Spletne strani dostopnostvsem.com so strani, ki so dostopne pod domeno dostopnostvsem.com (v nadaljevanju: spletna stran) in označene v nogi strani z logotipom ponudnika Denas SL d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje Denas SL).

POVPRAŠEVANJE, PONUDBA IN SKLENITEV POGODBE

Spletna stran je namenjena predstavitvi storitev in programskih rešitev podjetja Denas SL, ki so namenjene pravnim osebam (niso namenjene potrošnikom) in obiskovalcem omogoča pošiljanje povpraševanja za namestitev vmesnika za dostopnost (v nadaljevanju: vmesnik), analizo trenutnega stanja svoje spletne strani za namene dostopnosti, pripravo izjave o dostopnosti, pripravo temeljitega poročila z navodili za tehnične spremembe spletne strani za doseganje polne dostopnosti in na koncu še pripravo zaključne izjave o dostopnosti svoje spletne strani ter druge storitve. Dostopnostni vmesnik je skladen z mednarodnim standardom WCAG 2.1, SIST EN 301 549 V1.1., ter s 5. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Z izpolnitvijo obrazca »Kontaktirajte nas še danes« z vsemi predpisanimi podatki na dnu spletne strani obiskovalec izrazi in potrdi povpraševanje po storitvah in programskih rešitvah za svojo ustanovo ali organizacijo.

Na podlagi prejetega povpraševanja podjetje Denas SL  pripravi ponudbo in jo pošlje na elektronski naslov, naveden v povpraševanju, po dogovoru pa tudi po navadni pošti.

Sama uporaba spletne strani, pošiljanje povpraševanja in ponudbe ne ustvarja nikakršne zaveze na strani podjetja Denas SL za izvedbo storitev in/ali implementacijo programskih rešitev. Izvedba storitev in/ali implementacija programskih rešitev opisanih v ponudbi je pogojena s podpisom standardne pogodbe o poslovnem sodelovanju podjetja Denas SL, s katero se podrobno opredeli poslovno sodelovanje med podjetjem Denas SL in naročnikom.

OSEBNI PODATKI

Glede obdelave osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani, si prosimo oglejte politiko zasebnosti uporabe spletne strani dostopno na:

https://dostopnostvsem.com/politika-zasebnosti