Politika zasebnosti

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. kot ponudnik si prizadeva, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo, da so vaši osebni podatki varovani najbolj kar se le da. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo za katere namene pridobivamo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

  1. Upravljalec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Taxus, Aleksander Urbančič, s.p., Ulica miru 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

  1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

  1. Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani dostopnostvsem.com se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s Taxus, Aleksander Urbančič, s.p., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

  1. Obdelava osebnih podatkov naših klientov

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po E-pošti za namen komuniciranja v zvezi z vašim povpraševanjem. Te podatke bomo obdeloval zgolj za potrebe priprave ponudbe in medsebojno komunikacijo. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

  1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja med uporabnikom in Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme;

administratorju in skrbniku spletne strani.

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali h kaki mednarodni organizaciji.

  1. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo do zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;

če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

  1. Vaše pravice

Taxus, Aleksander Urbančič, s.p. zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Od podjetja lahko kadarkoli zahtevate:

Izbris vaših podatkov iz baze povpraševanja

Izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja

  1. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko, po potrebi, občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.